تلویزیون کشورهای فارسی زبان راه‌اندازی می‌شود

در نخستین نشست گروه کاری سه کشور فارسی زبان توافقنامه اجرایی راه اندازی تلویزیون کشورهای فارسی زبان در اسرع وقت بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران ، تاجیکستان و افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به امضا رسید.به گزارش ایرنا ، در این توافقنامه که امروز یکشنبه به امضا رسید، مقرر شده است آیین نامه و ساختار این تلویزیون مشترک براساس مستندات حقوقی و هنجارهای سه کشور تهیه و به تایید مقامات و نمایندگان ایران ، تاجیکستان و افغانستان برسد.


در این سند اعضای گروه کاری تلویزیون فارسی زبانان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را به عنوان مرکز فعالیت و نشانی حقوقی این شبکه تلویزیونی جدید التاسیس اعلام کردند.


گروه کاری در سند مذکور با اشاره به تبیین و تعیین منابع مالی تلویزیون فارسی زبانان از طریق سه کشور ایران ، افغانستان و تاجیکستان توافق کردند که گروهی مرکب از متخصصان حقوقی ، فنی و اداری و مالی توسط سه کشور برای تهیه و تنظیم اساسنامه ،ساختار فعالیت و برنامه های تلویزیون مشترک متناسب با قوانین این کشورها تعیین شوند.


گروه کاری سه کشور در این نشست ضمن تاکید بر تسریع در راه اندازی این شبکه تلویزیونی ، مقرر کردند در هفت آگوست(هفدهم مردداد ماه) سال جاری نشست دوم خود را برای بررسی راهکارهای لازم و سرعت بخشیدن به راه اندازی تلویزیون مشترک این شبکه تلویزیونی فارسی زبانان برگزار کنند.


در نخستین نشست گروه کاری تلویزیون فارسی زبانان ریاست هیات ایرانی را علی اصغر شعر دوست سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ، ریاست هیات تاجیک را”سیمراد فتاح اف” مشاور رییس جمهوری تاجیکستان در امور توسعه اجتماعی و ارتباط با جامعه و نیز ریاست هیات افغانستان را “سید نادر احمدی” معاون رییس رادیو و تلویزیون ملی افغانستان برعهده داشتند.


طرح تاسیس و راه اندازی تلویزیون مشترک فارسی زبانان دو سال پیش توسط احمدی نژاد رییس جمهوری ایران در نشست سران سه کشور ایران ، تاجیکستان و افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان پیشنهاد شد که مورد توافق قرار گرفت و وزیران امور خارجه سه کشور در فروردین ماه سال جاری در تاجیکستان بر اجرای آن تاکید کردند.