تماشاچیان ایرانی در المپیک ۲۰۱۲ لندن (عکس)

بازیهای پاراالمپیک لندن با استقبال زیادی از سوی علاقه مندان روبرو شده است . در این میان هموطنان ایرانی با وجود دشواری در تهیه بلیط ، باز هم دست از حمایت ورزشکاران کشورمان برنمی‌دارند.