تمبرهای المپیک ۲۰۱۲ لندن

دو سال تا آغاز بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن مانده، اما پست سلطنتی انگلستان از دومین مجموعه از تمبرهای ویژه این بازی‌ها رونمایی کرد. پست سلطنتی در مجموع ۳۰ تمبر ویژه این بازی‌ها منتشر خواهد کرد. تمبرهای دومین مجموعه که «به دنبال ۲۰۱۲» نام دارد از روز ۲۷ ژوئیه و سومین مجموعه سال ۲۰۱۱ منتشر می‌شود.