تمرین تیم ملی در غیاب نیکبخت،‌ خلیلی و جباری
بعدازظهر امروز برگزار شد


تمرین تیم ملی در غیاب نیکبخت،‌ خلیلی و جباری


خبرگزاری فارس: تمرین امروز تیم ملی در غیاب سه بازیکن و با تاخیر سرمربی در کمپ برگزار شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، تمرین بعد از ظهر تیم ملی ساعت ۳۰/۱۸ و با نیم ساعت تاخیر در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد.
بازیکنان پس از انجام کششی و دویدن بدن‌ها را گرم کرده و تمرین را به صورت جدی آغاز کردند.
در ادامه دو به دو کار با توپ را انجام دادند و پس از آن به بازی آقا وسط پرداختند.
پس از حضور علی دایی که در ساعت ۱۹ در تمرین حاضر شد بازیکنان در فضای محدود فوتبال بازی کردند.
تمرین ساعت ۲۰ به پایان رسید.
علیرضا نیکبخت واحدی و محسن خلیلی، به دلیل مسائل شخصی و مجتبی جباری به دلیل فوت پدرش در این جلسه تمرینی حاضر نبود.