تمرینات عجیب دروازه بان جدید پرسپولیس

سمیر آودوکیچ بوسنیایی که به تازگی به جمع دروازه بانان پرسپولیس پیوسته است حرکات موزونی از خود به نمایش گذاشت