تمساح ۷ متری با برف و یخ!

تمساح برفی 7 متری

«لیو کینگوو» یک معلم بازنشسته به کمک دوستانش در شهر «جیلین» واقع در شمال شرق چین، مجسمه برفی به شکل تمساح ساخته است. این مجسمه در حدود ۷ متر طول دارد.

 

 

 

 

 

 

 

تمساح برفی 7 متری

 

تمساح برفی 7 متری