تهران، ارزان ترین شهر دنیا!

جام جم آنلاین: توکیو پس از ۱۴ سال که در صدر فهرست گرانترین شهرهای جهان قرار داشت جای خود را به اسلو داد.
به گزارش بی بی سی این افتخار ناخوشایند با بررسی قیمت ها در ۱۳۰ کشور جهان به پایتخت نروژ داده شد.
ریکیا ویک، پایتخت ایسلند، سومین شهر گران جهان و اوزاکا، دومین شهر ژاپن، چهارمین شهر گران جهان هستند. تهران که ۱۴ سال پیش گرانترین شهر جهان بود حالا ارزانترین شهر جهان است.
غیر از توکیو و اوزاکا، هشت شهر گران دیگر از ۱۰ کشور اول فهرست از اروپا هستند.
گرانترین شهر امریکا نیویورک است که در ردیف ۲۷ شهرهای گران جهان قرار دارد.
آسیا – غیر از ژاپن – ارزانترین منطقه جهان است و پنج شهر از هفت شهر ارزان جهان در آسیا قرار دارند.