تهران همچنان پیشتاز در تراکنش‌‌های بانکی + جدول

عملکرد ۱۱ماهه اول سال ۹۴ مربوط به تراکنش‌های پایانه‌های فروش، اینترنت و گوشی موبایل در سراسر کشور نشان می‌دهد که سهم عمده تعداد و …

عملکرد ۱۱ماهه اول سال ۹۴ مربوط به تراکنش‌های پایانه‌های فروش، اینترنت و گوشی موبایل در سراسر کشور نشان می‌دهد که سهم عمده تعداد و مبلغ تراکنش‌های گوشی موبایل و اینترنت مربوط به تهران است و استفاده از اینترنت و گوشی موبایل برای خرد و پرداخت قبض و خرید شارژ هنوز در استان‌های کشور توسعه نیافته است.

به رپرتاژ خبرینه و به نقل از ایران جیب برگرفته از تعادل، بیش از ۹۰ درصد از مبلغ تراکنش‌های خرید موبایل، ۹۸ درصد مبلغ تراکنش پرداخت قبض و شارژ موبایل، ۳۲ درصد مبلغ تراکنش خرید پایانه‌های فروش و ۴۳ درصد مبلغ تراکنش پرداخت قبض و شارژ پایانه‌های فروش، ۵۶ درصد مبلغ خرید تراکنش اینترنتی و ۹۹درصد مبلغ پرداخت قبض و شارژ اینترنتی در سراسر کشور مربوط به تهران بوده است.

از مبلغ ۹۱۴ هزار و ۴۰۴ میلیارد و ۵۴۶ میلیون تومان مبلغ تراکنش ۱۱ ماهه کل کشور نیز سهم تهران با رقم ۳۱۰ هزار و ۴۶۸ میلیارد و ۸۲۸ میلیون تومان معادل ۳۴ درصد کل مبلغ تراکنش‌های کشور بوده است.  سهم استان‌های کشور نیز با رقم ۶۰۳ هزار و ۹۳۵ میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان معادل ۶۶ درصد کل مبلغ تراکنش‌های کشور است.  به عبارت دیگر، در ۱۱ ماهه اول سال ۹۴ ‌سهم تهران به تنهایی یک‌سوم کل مبلغ تراکنش‌های کشور بوده است.  در استان‌های کشور، پایانه‌های فروش همچنان بیشترین مراجعه را از سوی مردم دارند و پدیده تراکنش‌های همراه بانک و موبایل‌‌ها و اینترنت عمدتا متعلق به تهران است و هنوز در شهرستان‌‌ها توسعه نیافته است.  جدول این رپرتاژ به خوبی سهم تهران و سایر استان‌‌ها از مبلغ تراکنش‌‌ها را در سراسر کشور نشان می‌دهد.

 

 سهم ۴۲.۵ درصدی تهران از کل تراکنش‌های کشور

تعداد کل تراکنش‌‌ها در سطح کشور در بهمن ۹۴ به ۸۷۳ میلیون و ۵۰۸ هزار رسید که ۳۳۴میلیون و ۵۱۳ هزار آن در تهران و ۵۳۹ میلیون نیز در سایر استان‌‌ها رخ داده است. براین اساس سهم تهران ۳۸.۳درصد کل تراکنش‌های کشور بوده است. طی ۱۱ ماه اول سال ۹۴ نیز در مجموع ۸ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تراکنش در کشور داشته‌ایم که ۳.۸ میلیارد آن در تهران رخ داده و سهم تهران از کل تراکنش کشور معادل ۴۲.۵ درصد کل تراکنش‌های کشور بوده و سهم سایر استان‌‌ها نیز با رقم ۵.۱۴ میلیارد تراکنش در ۱۱ ماه اول سال ۹۴ معادل ۵۷.۵ درصد بوده است.

 

 از تراکنش‌های موبایل و اینترنت

در طول ۱۱ماه اول سال ۹۴ نیز یک‌میلیارد و ۵۱۰ میلیون تراکنش موبایل، ۱۷۰۰میلیون تراکنش پایانه فروش و ۵۹۳ میلیون تراکنش اینترنت در تهران انجام شده است. این شاخص‌‌ها نشان‌دهنده این واقعیت است که تراکنش‌های موبایل و اینترنت تنها در تهران و تاحدودی در اصفهان رشد کرده و در سایر استان‌های کشور همچنان پایانه‌های فروش سهم اصلی را در تراکنش‌‌ها دارند. تعداد کل تراکنش‌های موبایل و اینترنت کشور روی هم معادل یک‌میلیارد و ۵۶۰میلیون بوده در نتیجه تراکنش‌های موبایل و اینترنت تهران با یک‌میلیارد و ۵۱۰ میلیون تراکنش ۳۰برابر سایر استان‌های کشور است و سهم تهران از تعداد کل تراکنش‌های کشور به تنهایی معادل ۹۶.۸درصد کل تراکنش‌‌ها بوده است. تعداد تراکنش‌های موبایل و اینترنت در تهران یک‌میلیارد و ۵۱۰میلیون شامل ۵۹۳ میلیون تراکنش اینترنتی و ۹۱۷میلیون تراکنش موبایل بوده است در حالی که تراکنش‌های موبایل سایر استان‌‌ها ۴میلیون و تراکنش اینترنت سایر استان‌‌ها ۴۶میلیون بوده و روی هم ۵۰میلیون تراکنش موبایل و اینترنت در سایر استان‌های کشور انجام شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که پدیده تراکنش موبایل و اینترنت، عمدتا مربوط به تهران است و هنوز در سایر استان‌های کشور توسعه نیافته است.

 

 مبلغ تراکنش‌‌ها در کل کشور

مبلغ تراکنش‌های خرید موبایل در کل کشور طی ۱۱ماه اول سال ۹۴ معادل ۳۳میلیارد و ۴۹۰میلیون تومان بوده و مبلغ پرداخت قبض و خرید شارژ از طریق موبایل نیز ۴هزار و ۷۴۳میلیارد و ۳۲۷میلیون تومان بوده است. پایانه‌های فروش در کل کشور نیز به میزان ۸۳۶هزار و ۴۳۲ میلیارد و ۸۶۸ میلیون تومان بابت خرید و ۱۵هزار و ۵۷۴ هزار و ۶۶۳ میلیون تومان بابت پرداخت قبض و خرید شارژ پول جابه‌جا کرده‌اند.

همچنین پایانه‌های اینترنتی در کل کشور طی ۱۱ ماه اول ۹۴ به میزان ۵۴هزار و ۴۹۵میلیارد و ۶۸۰میلیون تومان بابت خرید و ۳هزار و ۱۲۴میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان بابت پرداخت قبض و خرید شارژ پول جابه‌جا کرده‌اند.

 مبلغ تراکنش‌‌ها در تهران

مبلغ تراکنش‌های خرید موبایل در تهران طی ۱۱ماه اول سال ۹۴ معادل ۳۰ میلیارد و ۲۲۴ میلیون تومان بوده و مبلغ پرداخت قبض و خرید شارژ از طریق موبایل نیز ۴ هزار و ۶۶۴ میلیارد و ۷۳ میلیون تومان بوده است.  پایانه‌های فروش تهران نیز به میزان ۲۶۵ هزار و ۶۱۴ میلیارد و ۱۲۹میلیون تومان بابت خرید و ۶ هزار و ۷۳۱ هزار و ۶۷۳ میلیون تومان بابت پرداخت قبض و خرید شارژ پول جابه‌جا کرده‌اند. همچنین پایانه‌های اینترنتی در تهران طی ۱۱ماه اول ۹۴ به میزان ۳۰ هزار و ۳۳۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان بابت خرید و ۳ هزار و ۹۷ میلیارد و ۷۴۸ میلیون تومان بابت پرداخت قبض و خرید شارژ پول جابه‌جا کرده‌اند.

 

 مبلغ تراکنش استان‌‌ها

مبلغ تراکنش‌های خرید موبایل در استان‌‌ها طی ۱۱ماه اول سال ۹۴ معادل ۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان بوده و مبلغ پرداخت قبض و خرید شارژ از طریق موبایل نیز ۷۹ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان بوده است. پایانه‌های فروش در استان‌های کشور نیز به میزان ۵۷۰ هزار و ۸۱۸ میلیارد و ۷۳۸میلیون تومان بابت خرید و ۸ هزار و ۸۴۲ هزار و ۹۹۰ میلیون تومان بابت پرداخت قبض و خرید شارژ پول جابه‌جا کرده‌اند.

همچنین پایانه‌های اینترنتی در سایر استان‌‌ها طی ۱۱ماه اول ۹۴ به میزان ۲۴ هزار و ۱۶۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بابت خرید و ۲۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان بابت پرداخت قبض و خرید شارژ پول جابه‌جا کرده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که پایانه‌های موبایل و اینترنت در استان‌‌ها هنوز رشد قابل توجهی ندارند و تنها در تهران رشد قابل توجهی داشته‌اند و بانک‌‌ها و سیستم‌های پرداخت و فروشگاه‌‌ها باید در سال‌های آینده روی توسعه تراکنش‌های موبایل و اینترنت در شهرستان‌‌ها و استان‌های کشور کار کنند تا مراجعه مردم به دستگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروش فروشگاه‌‌ها و بانک‌‌ها را کاهش دهند.

 سهم ۷۶ درصدی پایانه‌های فروش

پایانه‌های فروش در ۱۱ماه اول سال ۹۴ بیش از ۷۶درصد کل تراکنش‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در طول ۱۱ماه اول سال ۹۴ معادل ۶ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تراکنش از طریق پایانه‌های فروش صورت گرفته که برای مانده‌گیری ۶۵۲ میلیون ۷۵۴ میلیون برای خرید شارژ و پرداخت قبض بیش از ۵ میلیارد و ۳۸۵ میلیون برای خرید تراکنش داشته‌اند. در پایانه‌های فروش در بهمن ۹۴ معادل ۷۱۷ میلیون تراکنش انجام شده که ۵۷۴ میلیون برای خرید، ۶۶ میلیون برای مانده‌گیری و ۷۷ میلیون برای پرداخت قبض و خرید شارژ تراکنش انجام شده است.

 سهم ۱۷ درصدی تلفن‌های همراه

سهم تلفن‌های همراه از کل تراکنش‌های کشور در ۱۱ماه اول سال ۹۴ نزدیک به ۱۷ درصد کل تراکنش‌های کشور بوده است. سیستم‌های تلفن‌های همراه از طریق یو اس اس دی‌‌ها و همراه بانک‌‌ها تا مهرماه ۹۴ امکان مانده‌گیری داشته‌اند اما در ماه‌های آبان تا بهمن این سیستم آمارتراکنش نداشته است. در ۷ماه اول سال معادل ۲۸۷ میلیون تراکنش برای مانده‌گیری از طریق تلفن‌های همراه انجام شده است. تراکنش خرید نیز در ۷ماه اول سال ۹۴ از طریق موبایل‌‌ها به اندازه ۴میلیون و ۱۸۶هزار عدد بوده است. پرداخت قبض و خرید شارژ نیز از طریق موبایل‌‌ها در ۱۱ ماه اول سال معادل یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تراکنش داشته‌اند.

 سهم ۷ درصدی تراکنش‌های اینترنتی

تراکنش‌های اینترنتی ۷درصد تراکنش‌های کل کشور را در ۱۱ماه اول سال ۹۴ به خود اختصاص داده‌اند. آمار ۱۱ماهه نیز نشان می‌دهد که در مجموع ۶۳۹ میلیون تراکنش اینترنتی صورت گرفته که ۴۶۵ میلیون برای خرید شارژ و پرداخت قبض و بیش از ۱۷۳ میلیون برای خرید تراکنش اینترنتی انجام شده است.  تراکنش‌های اینترنتی در بهمن ۹۴ معادل بیش از ۳۳ میلیون تراکنش بوده که بیش از ۱۳میلیون آن برای خرید شارژ و پرداخت قبض و بیش از ۲۰ میلیون برای خرید تراکنش صورت گرفته است.

 رشد ۲۰ درصدی تعداد پایانه‌های فروش

تعداد پایانه‌های فروش تراکنش‌دار در سال ۱۳۹۴ در بهمن ماه به ۴ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۱۵دستگاه رسیده که نسبت به فروردین ۹۴ به میزان ۷۱۸هزار و ۴۲۶ پایانه افزایش یافته و که به میزان ۲۰ درصد رشد کرده است.

 رشد ۱۶درصدی پایانه‌های موبایل و اینترنت

تعداد پایانه‌های موبایل و اینترنت نیز در بهمن ماه به ۱۶هزار و ۷۶۷ عدد رسیده که نسبت به ۱۴هزار و ۴۱۸عدد فروردین به میزان ۲۳۴۹ عدد افزایش یافته و رشد ۱۶.۳درصدی داشته است. در بهمن ماه ۹۴ در تهران ۱۲۲.۸میلیون تراکنش موبایل، ۱۸۳.۷ میلیون تراکنش پایانه فروش و ۲۸ میلیون تراکنش اینترنتی صورت گرفته است.

jxi8m249n5xabps5gm5n.png

مطلب بالا در گروه مطالب عمومی و سیاسی و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۷ March 2016 | 11:01 pm منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.