تهمینه میلانی ومحمد علی فردین


 تهمینه میلانی یادداشتی درباره آتش سوزی سینما جمهوری در چلچراغ منتشر کرده و دراین یادداشت نوشته است :قشنگ ترین خاطره من از این سینما مال زمانی بود که فردین مدیر این سینما بود همان زمان که فیلم “دیگه چه خبر ” اکران بود ، آقای فردین به احترام من که زن بودم  این فیلم را مدت بیشتری روی پرده نگه داشت.


من یاد وقتهایی می افتم که مرحوم فردین عاشق سینمایش بود .تمام مدت اکران فیلم “دیگه چه خب”ر می گفت :خانم میلانی ،خانمهایی مثل شما قبل از انقلاب کجا بودند وچه می کردند.

 برای همین برخوردها بود که من هرروزبه سینما می رفتم وباآقای فردین گپ می زدم به همین خاطر ذهن من درمورد  نام سینما جمهوری با فردین گره خورده است.بعدها که شنیدم کل سهام سینما را خانواده آقای حاتمی خریدند من هیچ وقت به سینمای بازسازی شده وکافه آنتراکتش سر نزدم اما ارادتم به خانواده حاتمی همیشه پابرجا بوده وهست.