توزیع ۳۵ هزار کامپیوتر در ۶۹۰۰ دبیرستان کشور

خرید تجهیزات با استفاده از تسهیلات سازمان پژوهش:

در سال جاری تعداد ۳۵ هزار کامپیوتر، Pentium III , IV به همراه Scaner و Printer خریداری شده و در اختیار دبیرستان‌های کشور قرار می‌گیرد.

قطعات توسط شرکت صنایع آموزشی وارد کشور شده و پس از اسمبل شدن به ۶۹۰۰ دبیرستان کشور ارسال می‌گردد که در حال حاضر استان تهران در حال تجهیز شدن می‌باشند.

در همین زمان مسئولین ذی‌ربط در هر مدرسه آموزش‌های نصب، نگهداری و راه‌اندازی به میزان ۱۲ ساعت را می‌بینند تا بتوانند به نحو مطلوب از تجهیزات موجود استفاده کنند.

و علاوه بر این دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی براساس هماهنگی با ICT کشور در سال جاری بیش از ۷۰ نفر از دبیران آموزش متوسطه را تحت پوشش آموزش قرار می‌گیرند.

معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان جناب آقای نوید