توصیه چین به جهانگردانش: لطفا در سفر خارج آب دهان نیندازید

چین به توریست‌هایش توصیه کرد هنگام سفر به کشورهای خارجی در اماکن عمومی آب دهان نیندازند، با صدای بلند مانند چارپایان آب و نوشابه نخورند، نوبت را در صف‌های انتظار رعایت کنند ، رفتارهایی که در چین عادی بوده اما در کشورهای خارجی پسندیده نیستند!

به گزارش خبرگزاری شین‌هوا، اگر کشورهای مقصد از هجوم توریست‌های چینی که بی وقفه در حال گسترش است منتفع شوند اما رفتارهایی مانند آب دهان انداختن در اماکن عمومی، نوشیدن آب و نوشابه با سروصدای زیاد و مانند چارپایان یا عدم رعایت نوبت در صف‌های انتظار توسط توریست‌های چینی تصویر چین را خدشه‌دار می‌کنند!
خبرگزاری شین‌هوا افزوده است، به گزارش رسانه‌های سنگاپور کارکنان هتل‌های سنگاپور دیگر تحمل مسافران چینی که در داخل اتاق آب دهان می‌اندازند را ندارند!
همچنین، شرکت‌های هوایی سنگاپوری عقیده دارند مسافران چینی بدون رعایت حال سایر مسافران با صدای بلند حرف زده و کلمات بی‌ادبانه به زبان می‌آورند.

شهر پکن که قصد دارد المپیک ۲۰۰۸ را برگزار کند از هم اکنون به شهروندانش آموزش می‌دهد، در خیابان‌ها آب دهان نیندازند، با صدای «لف‌لف» و مانند چارپایان آب نخورند، نوبت را در صف‌های انتظار رعایت کنند و تلاش کنند مودب باشند!
بسیاری از چینی‌ها عقیده دارند تمیز کردن ریه‌ها و آب دهان انداختن برای سلامتی خوب است و همین عقیده تمام تلاش‌های مقامات برای دور کردن عادت آب دهان انداختن در هر جا و مکانی را ناکام گذاشته است!