توصیه هایی برای رفع بوی بد دهان

کارشناسان توصیه هایی را برای رفع بوی بد دهان ارائه کردند .

به گزارش شبکه خبر، با دو بار مسواک زدن با خمیر دندان های حاوی مواد ضد میکروبی و برس زدن زبان با مسواک هایی که بخش تمیز کننده زبان در آنها وجود دارد می توان بوی بد دهان را به گونه چشمگیری کاهش داد .

به گفته کارشناسان ، وجود ماده تریکلوزان در برخی خمیردندان های جدید با پیشگیری از رشد میکروب ها ، از بوی بد دهان جلوگیری می کند.