توقف اتوبوسی که تریاک حمل می کرد!

با بازرسى از یک دستگاه اتوبوس در شهرستان بهبهان استان خوزستان مقدار ۵۷ کیلو و ۵۵۰ گرم تریاک به دست آمد.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانى پلیس، ماموران انتظامى شهرستان بهبهان حین کنترل خودروهاى عبورى به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

ماموران در تجسس از اتوبوس مقدار ۵۷ کیلو و ۵۵۰ گرم تریاک را که به طرز ماهرانه اى در اتوبوس جاسازى شده بود کشف کردند.

گفتنى است ، در این رابطه ۵ نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایى شدند.