تولد نوزاد ناقص الخلقه در قوچان!+ عکس

یک نوزاد دو قلوی ناقص،
با چهار پا، دو دست و یک سر که از ناحیه شکم به هم چسبیده بود، از مادری ۲۷
ساله و در یک زایمان طبیعی زودرس (۲۹ هفته ) در بیمارستان شهدای شهرستان
قوچان متولد شد.

https://www.khabarineh.ir/wp-content/uploads/2012/08/125831_181.jpg

این نوزاد پس از هفت ساعت به علت ناهنجاری های زیاد فوت کرد.
بنا بر اعلام متخصصان بیمارستان شهدای شهرستان قوچان علت اصلی اینگونه تولدها، عوامل ژنتیک و ازدواج های فامیلی است.

۱۹ آذر ۱۳۹۰