تو این دوره زمونه حتی پسربچه های کوچولو هم سیگار می کشند!