تو را دوست دارم

گفتی بارون را دوست داری ولی زیر بارون چتر دست می گیری گفتی برف را دوست داری ولی از گلوله برف می ترسیگفتی گل را دوست داری ولی اونو از شاخه جدا می کنیگفتی پروانه را دوست داری ولی اونو میگیری و میکشی برای البومت گفتی پرنده ها رو دوست داری ولی اونارو میزاری توی قفسچطور از تو نترسم وقتی که میگی تو را دوست دارم