تیم فوتبال مکزیک برای پیروزی متوسل به جادوگر شده است


 
images/20060613/mexico.jpg
 
جام‌جم‌آنلاین: جادوگر بزرگ مکزیکو روزی ۲ بار دست به اعمال جادوگری می‌زند تا برای پیروزی تیم مکزیک در جام جهانی آلمان شانس به همراه بیاورد!
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونیو واسکوئز جادوگر بزرگ مکزیکو هر روز ۲ بار در مقابل تصویر یک اسکلت که لباس ورزشی تیم فوتبال مکزیک را به تن دارد ۷ شمع، یک سیگار برگ و عود روشن کرده و ورد می‌خواند!
او می‌گوید، به ویژه از دیدار مکزیک در مقابل آنگولا بیم دارد زیرا جادوگری در این کشور به مراتب سنتی‌تر و قدرتمندتر از مکزیک است!
جادوگری واسکوئز برای این نیست که مکزیک خوب بازی کند، بلکه برای پیروزی این تیم در هر شرایطی است!
قرار است روز چهارشنبه ۱۴ ژوئن یک جلسه جادوگری جمعی برای تیم فوتبال مکزیک در شهر مکزیکو برگزار شود.