تک و تنها

تک و تنها تو خیابون ……

به زیر نم نم بارون ……

باز به یاد تو می افتم ……

حرفهایی که با تو گفتم ……

گفتم عشق من یه کوهه ……

تو ببین چه با شکوه ……

عشق تو مثل سرابه ……

عمر کوتاه حبابه ……

عشق من شعر و شرابه ……

عشق تو نقش بر آبه ……

عشق تویه گل زرده ……

دستهایی که سرده سرده ……

عشق من مثله جنونه ……

آبی رنگه آسمونه ……

عشق یک ماهی به دریاست ……

عشق من ببین چه زیباست ……

عشق تو عکسای پاره ……

نامه های نیمه کاره ……

حرفایی که نا تمومه ……

میدونم که بی دوومه ……

عشق من ساده است وآسون ……

پاک و تازه مثل بارون ……

عشق من جنس بهاره ……

توی قلبم موندگاره ……