“جامع ‌الحکایات” پس از چند قرن منتشر می‌شود

«جامع‌ الحکایات» شامل مجموعه‌ی داستان‌های عامیانه‌ی قرن دهم، به کوشش محمد جعفری قنواتی و پگاه خدیش منتشر می‌شود.


به گزارش خبرنگار بخش کتاب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به گفته قنواتی، این اثر از مهم‌ترین کتاب‌های داستان‌های عامیانه است که مؤلف آن مشخص نیست و برای نخستین‌بار منتشر می‌شود.


کتابی که منتشر خواهد شد، بر اساس مقایسه‌ی نسخه‌های مختلف موجود، بازنویسی شده است. نسخه‌هایی از این کتاب در لندن، تاجیکستان، پاکستان و آستان قدس رضوی موجودند، که این دو پژوهشگر با استفاده از تمامی نسخه‌ها، کتاب را منتشر خواهند کرد.


در بخشی از کتاب هم مقالاتی که درباره‌ی «جامع‌ الحکایات» نوشته شده‌، خواهند آمد.


به گفته‌ی قنواتی، براگنسی در مقاله‌ای، «جامع ‌الحکایات» را دایره‌المعارف داستان‌های ایرانی دانسته است.


کتاب یادشده از سوی انتشارات مازیار منتشر خواهد شد.