جبهه اصلاحات اختلاف نظرها را کنار می گذارند!/ اتحاد جبهه اصلاحات ذیل سه نام خاتمی، هاشمى و کروبى

در جلسه اخیر شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات حمایت از لیست مشترک کروبی، خاتمى و هاشمى به تصویب حاضرین رسیده است. بر این مبنا گروه‌هاى هجده‌گانه‌ عضو جبهه مصمم هستند که اختلاف نظرها را کنار گذاشته و با هماهنگى وارد عرصه‌ انتخابات شوند.به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از روزنا، شنیده شده است که این سه نفر در مجموع با حدود ۲۰۰ نفر براى کاندیداتورى خبرگان صحبت و مذاکره کرده‌اند تا نظر آن‌ها را براى شرکت به عنوان کاندیدا جلب کنند و بنابراین اکنون جبهه اصلاحات منتظر نتیجه‌ این صحبت‌ها و این‌که چه تعدادى از افراد در این لیست قرار خواهند گرفت، است.
به اعتقاد اعضاى جبهه اصلاحات انتخابات خبرگان و شوراها دو مقوله‌ى جدا از هم است و هیچ ارتباطى با یکدیگر ندارند .از سوى دیگر زمان براى مهیا کردن زمینه انتخابات همزمانى خبرگان و شوراها بسیار تنگ است و ‌بنابراین این اقدام نوعى تهدید و محدودکردن عملکرد شوراها تعبیر مى شود.