جدایى، ۳ ساعت پس از ازدواج

روزنامه ایران: زوج جوان تنها پس از گذشت ۳ ساعت از مراسم عقدکنان به طور توافقى از هم جدا شدند.

به گزارش خبرنگار روزنامه ایران، نوعروس جوان پس از برگزارى جشن متوجه شد که داماد، همسر مناسبى براى زندگى و آینده اش نیست. بنابراین با بخشیدن مهریه ۱۲۸ سکه طلا و همه حق و حقوق قانونى اش از شوهرش جدا شد.
به گزارش خبرنگار ما چندى قبل دختر ۲۴ ساله اى با مراجعه به دادگاه خانواده با ارائه دادخواست طلاق به قاضى دادگاه گفت: حدود ۵ ماه پیش با این جوان در یکى از بوستان هاى تهران آشنا شدم. چند روز بعد هم او پیشنهاد ازدواج داد و با خانواده اش به خواستگارى آمد.در آن مراسم قرار شد با مهریه ۱۲۸ سکه طلا نامزد شویم. وى در ادامه گفت: چند روزى از مراسم نامزدى نگذشته بود که متوجه رفتارهاى نامناسب اجتماعى و اخلاقى همسرم شدم. او بى دلیل بشدت عصبى مى شد که برایم قابل هضم نبود به محض این که ناراحتى خود را از این رفتارها به او بروز مى دادم در کمال تعجب اشک هایش از گونه هایش سرازیر مى شد.دختر جوان ادامه داد: روزها به سرعت سپرى مى شد تا این که سرانجام روز موعود فرا رسید.بعد از مراسم عقدکنان متوجه شدم که اصلاً نمى توانم با چنین شخصى زندگى کنم و به خاطر همین به دادگاه مراجعه کردم تا بدون در نظر گرفتن تمامى حق و حقوقم از او جدا شوم.براساس این گزارش داماد ۳۴ ساله که به دستور قاضى به دادگاه احضار شده بود با شنیدن اظهارات همسرش از جا برخاست و گفت: آقاى قاضى: در ۵ ماهى که با این خانم آشنا بودم براى من مدام نامه هاى عاشقانه مى نوشت و ابراز علاقه مى کرد.یک روز به من گفت که دیگر نمى تواند ادامه بدهد و ازمن خواست تا به خواستگارى اش بروم. من هم همراه خانواده ام به خواستگارى مژگان رفتم.همه چیز خوب به نظر مى رسید تا این که بعد از گذشت تنها ۳ ساعت از مراسم عقدکنان ناگهان متوجه شدم که همسرم پشیمان شده و طلاق مى خواهد. هنوز هم نمى دانم چرا این اتفاق افتاد.تازه داماد که عصبانى به نظر مى رسید مکث کوتاهى کرد و گفت: اگر من را نمى خواست، چرا با من ازدواج کرد؟اینها با احساسات من بازى کردند و من را به بازى گرفتند. به خدا من نمى خواهم طلاقش بدهم. یک هفته هم با این موضوع مبارزه کردم. اما او به هیچ وجه حاضر به زندگى با من نیست.قاضى دادگاه پس از شنیدن اظهارات دوطرف و با توجه به این که زن در هیچ شرایطى حاضر به ادامه زندگى با مرد نبود سرانجام حکم طلاق را صادر کرد.