جشن تولد دختر مدافع پرسپولیس

دختر محسن بنگر

محسن بنگر مدافع تیم پرسپولیس تولد دخترش را چند روز زودتر برگزار کرده است. در تصویر زیر، محسن بنگر علت آن را توضیح داده است.

دختر محسن بنگر