جشن عروسی با قتل جوان ملایری پایان یافت

جشن عروسی در یکی از روستاهای ملایر با کشته شدن جوان ۲۲ ساله تبدیل به عزا شد.
در این مراسم ، مقتول (مهران) با شخصی به نام وحید درگیر شد که وحید با استفاده از یک قبضه چاقو ، او را از ناحیه شکم مجروح کرد و پس از انتقال به بیمارستان به دلیل خونریزی شدید فوت کرد. براساس این گزارش ، عوامل نیروی انتظامی با حضور در روستای قوزان قاتل فراری را دستگیر کردند. این گزارش می افزاید: قاتل در بازجویی های انجام گرفته ، علت درگیری را مصرف مشروبات الکلی از سوی مقتول و ایجاد مزاحمت و فحاشی بیان کرده است. همچنین عوامل انتظامی با حضور در روستا از درگیری احتمالی بستگان طرفین ممانعت و امنیت را در وستا برقرار کردند.