جغرافیاى خانم ها

جغرافياى خانم ها

خانم ها در سن ۱۸ تا ۲۱سالگى ، مانند آفريقا يا استراليا هستند : نيمه كشف شده، وحشى، با

زيبايى هاى افسون كننده ى طبيعى.

در سن ۲۱ تا ۳۰ سالگى، مثل امريكا يا ژاپن هستند: كاملا كشف شده، بسيار توسعه يافته، آماده

براى معامله، مخصوصا معامله با پول نقد يا اتومبيل .

در سن ۳۰ تا ۳۵سالگى، مانند هند يا اسپانيا هستند: بسيار داغ، آسوده خاطر و آرام، و

آگاه به زيبايى هاى خود.

بين سن ۳۵ تا ۴۰ سالگى، مانند فرانسه يا آرژانتين هستند: بدين معنا كه اگر چه ممكن است در

جريان جنگ نيمه ويران شده باشند، اما هنوز جاهاى بسيارى براى تماشا دارند .

در سن ۴۰ تا ۵۰ سالگى، مثل يوگسلاوى يا عراق هستند: جنگ را باخته اند. هنوز گرفتار

اشتباهات پيشين اند. و به باز سازى كامل نياز دارند .

بين ۵۰ تا ۶۰ سالگى، مانند روسيه يا كانادا هستند: بسيار پهناور، آرام و مرز ها بدون مرزبان، اما

سرماى زياد، خلايق را از آنان مي رماند.

در سن ۶۰ تا ۷۰ سالگى، مانند انگلستان يا مغولستان اند: با يك گذشته ى درخشان و بدون آينده .

بعد از ۷۰ سالگى، شبيه آلبانى يا افغانستان اند: همگان ميدانند كه در كجايند، اما هيچكس به

سراغ شان نمى رود.