جلد متفاوت و جالب یک مجله برای شهاب حسینی!+عکس

جلد متفاوت یک مجله برای شهاب حسینی را ببنید.

https://khabarineh.ir/wp-content/uploads/2020/08/1655528_445.jpg