جلسه خیابانی یک اداره دولتی! + تصاویر

فرهنگ جنوب: این تصاویر مربوط است به کارکنان اداره راه و ترابری اهواز که بعد از پلمپ  این اداره به دستور دادگاه با پهن کردن قالی در خیابان برای خود بساطی پهن کرده و مشغول خدمات رسانی هستند !

راه و ترابری اهواز به دلیل وجود معارض چند روزی است که پلمپ شده و خدمات آن متوقف شده است.
 
 
 
 
 
۰۸ اسفند ۱۳۸۹