جلسه مدیر عامل استقلال درباره آکادمی

افشارزاده جلسه ای را با ۳ پیشکسوت استقلال درباره آکادمی این باشگاه برگزار کرد.

در جلسه امروز مقرر شد تا این سه نفر کار را پیش ببرند و در وهله نخست بودجه باشگاه برای این کار مشخص شود و همچنین قرار است کار آکادمی به صورت مجزا از فعالیت ‌های جاری باشگاه استقلال انجام شود.

بهرام افشارزاده این خـبـر را تایید کرد.