جمعه ۱۱ مرداد خورشیدگرفتگی در ایران

جمعه ۱۱ مرداد، خورشید گرفتگی در ایران و سایر نقاط جهان رخ می‌دهد و نماز آیات را برای مومنین به نشانه سجده بر آستان احدیت در مقابل عظمت خلقت به ارمغان می آورد.به گزارش خبرگزاری فارس خورشید گرفتگی جمعه ۱۱ مرداد، در بخش کوچکی از شمال کانادا و جزایر شمالی آن، شمال گرینلند، شمال و نواحی مرکزی روسیه، غرب مغلوستان، نواحی مرکزی چین به صورت کلی دیده می‌شود.


این گرفتگی در شمال کانادا، اروپا جز بخشی از جنوب آن و آسیا جز بخش کوچکی از جنوب غرب و شرق آن به صورت جزئی دیده می‌شود.


در شهر تهران گرفتگی در ساعت ۱۴ و ۳۴ دقیقه آغاز می‌شود و در ساعت ۱۵:۳۳ به حداکثر می‌رسد که در این حالت ماه ۲۵ درصد از سطح قرص خورشید را می پوشاند. این گرفتگی در ساعت ۱۶:۲۸ در تهران خاتمه می‌یابد.


خورشید گرفتگی در مناطق شمال شرقی ایران نسبت به دیگر مناطق کشور طولانی‌تر است و بخش وسیع‌تری از قرص خورشید پوشیده می‌شود. توجه به این نکته لازم است که مشاهده مستمر خورشید گرفتگی به بینایی آسیب می‌رساند و برای این کار، استفاده از صافی‌های مناسب ضروری است.