جوان عربستانی، پس از ۱۸ سال به اسلام و خانواده اش بازگشت

سفارت عربستان در فیلیپین پس از ۱۸ سال جدایی، توانست جوان عربستانی که به وسیله مادری انگلیسی فیلیپینی الاصل و بدون آگاهی از وجود برادر و خواهرها و وطنش بزرگ شده بود، به خانواده اش بازگرداند. به نوشته پایگاه اینترنتی العربیه، پدر او زمانی که دو سالش بود، فوت کرد.
داستان از آنجا آغاز شد که بندر الموسی، پی برد برادری ناتنی در فیلیپین دارد. او و برادرانش در میان اسناد و مدارک فوت پدرش، برگه تولد برادرشان را پیدا می کنند که به وسیله مسوولان عربستانی صادر شده است.
بندر و خانواده اش شروع به تحقیق می کنند و با کمک وزارت خارجه و کشور و سفارت فیلیپین در ریاض می فهمند پدرشان به طور رسمی با زن دیگری ازدواج کرده و برادرشان نیز هیچ وقت وارد کشور نشده است.
آن ها دو ماه قبل تلفنی توانستند زن پدرشان را در فیلیپین، قانع کنند که ماجد به عربستان بیاید و خدمت نظام وظیفه اش را انجام دهد و بخشی از ارث پدرش را به دست آورد.
اما چون ماجد مسیحی بود و قانون به عربستانی مسیحی روادید و اجازه سفر نمی دهد‘ ماجد با هماهنگی مرکز مسلمانان مانیل مسلمان شد و به جمع خانواده پدری اش در عربستان رسید.