جوان محکوم به قصاص رهایی یافت
با اخذ رضایت اولیای دم


جوان محکوم به قصاص رهایی یافت


خبرگزاری فارس: جوان ۲۵ ساله‌ای که یک جوان دیگر را در حمام عمومی به قتل رسانده بود و قصاص محکوم شده بود با اخذ رضایت از اولیای دم از مجازات قصاص رهایی یافت.


به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس،‌ عصر‌ ۲۵ مهر سال ۸۵ مأموران مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ از درگیری و نزاع منجر به ضرب و جرح در یک حمام عمومی با خبر شدند.
مأموران با حضور در حمام جدی واقع در جنوب شهر تهران دریافتند دو چوان در حمام با یکدیگر درگیر شده که در این درگیری یکی از آن‌ها به واسطه اصابت تیغ با شاهرگش مجروح شده و به قتل رسیده است.
جابری قاضی واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران گفت: فرد ضارب به نام قاسم ۲۵ ساله در محل حادثه دستگیر شد و به ارتکاب قتل اعتراف کرد و مدعی شد مقتول پس از استعمال مواد مخدر از وی پول خواسته و بر سر همین موضوع با یکدیگر درگیر شده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به اعتراف صریح قاسم و همچنین انجام تحقیقات تکمیلی قاسم مجرم شناخته شد و به این ترتیب قاضی شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران برای وی حکم قصاص صادر کرد که این حکم از سوی شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.
جابری افزود: قاسم قرار بود به زودی اعدام شود اما مادر مقتول با حضور در دادسرای امور جنایی تهران رضایت بی‌قید و شرط خود را اعلام کرد و به این ترتیب این فرد از مجازات قصاص رهایی یافت.