حاقه؛ فضیلت و خواص سوره حاقه ۰۶۹

شصت و نهمین سوره قرآن کریم است که مکی  و ۵۲ آیه دارد.

حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرموده اند: هر کس سوره
حاقه را قرائت نماید خداوند در حسابرسی او آسانگیری می‌ کند.
(۱)

امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: سوره حاقه را زیاد
بخوانید زیرا قرائت آن در نمازهای واجب و مستحب از نشانه ‌های ایمان به خدا و رسول
اوست، این سوره درباره امیرالمومنین علی علیه السلام و معاویه نازل شده است دین
قاری سوره، از او سلب نخواهد شد تا اینکه خداوند را دیدار کند.
(۲)

در روایتی دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم آمده
ست: هر که یازده آیه از سوره حاقه را بخواند خدای تعالی او را از فتنه دجّال نگاه
می‌ دارد و اگر همه سوره را بخواند موجب نورانی شدن او از سر تا پا می‌ شود.
(۳)

آثار وبرکات سوره

۱) محافظت جنین و بالا بردن ضریب
هوشی طفل

از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است:
…اگر سوره حاقه را بنویسند و زن باردار آن را به همراه خود داشته باشد فرزندی که
در شکم دارد به اذن خداوند حفظ می‌ شود و اگر آن را بنویسند پس از شستن آب آن را به
طفل شیرخوار بدهند تا بنوشد آن طفل دارای حافظه و هوش بسیار می‌ شود…
(۴)

امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمودند: اگر کودکی از
آب نوشته شده سوره حاقه بنوشد بسیار باهوش می‌ شود و خداوند او را به سلامت می‌ دارد
و به بهترین شکل رشد و نمو می‌ کند.
 (۵)

اگر آب شسته شده سوره حاقه را زن بارداری بنوشد طفلش بسیار
باهوش و ذکاوت می‌ شود و از آزار دهنده ‌ها و شیاطین حفظ می‌ شود و اگر نوشته آن را
زن باردار همراه خود داشته باشد جنین در شکم از هر آفت و سویی حفظ می‌ شود.
 (۶)

__________________

پی نوشت:

(۱) مجمع البیان، ج۱۰، ص۱۰۲

(۲) ثواب الاعمال، ص۱۱۹

(۳) روض الجنان و روح الجنان،
ج۱۹، ص۳۷۳

(۴) تفسیرالبرهان، ج۵، ص۴۶۷

(۵) همان

(۶) المصباح کفعمی، ص۴۵۸

منبع: «قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید
محسن موسوی
»