حالت تاریک فیسبوک برای کاربران دسکتاپ

حالت تاریک در فیس بوک

حالت تاریک در فیس بوک

سرانجام حالت تاریک فیسبوک برای کاربران دسکتاپ فعال شد و کاربران می‌توانند همراه با آن، به زبانه‌های دیگر نیز دسترسی داشته باشند.