حال که نمى‏توانید مشکل ازدواج را حل کنید چرا نمى‏گذارید به شیوه غرب مسائل جنسى حل شود؟
جواب :  


  فلسفه آفرینش زن و مرد و اهمیت ازدواج و مسأله تأخیر ازدواج در جامعه کنونى و رابطه آن با نظام حاکم هر یک باید به دقت بررسى گردد تا بتوان به قضاوتى درست و فارغ از پیشداورى‏هاى خام دست یافت. الف) فلسفه آفرینش زن و مرد صرفا این نیست که با یکدیگر درآمیزند و زندگى کنند. بلکه این خود یکى از راهکارهاى مقدماتى نظام خلقت درراستاى هدف و فلسفه‏اى برتر و بالاتر است. ب) ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام از اهمیت بسیار بالایى برخوردار است. زیرا از طریق آن نه تنها نیازهاى غریزى انسان به گونه‏اى نظام‏وار و سامان‏مند تأمین مى‏شود. بلکه زمینه‏هاى بسیار مناسبى براى پرورش فضایل و کمالات و تربیت انسان‏هاى پاک و شایسته در محیطى آکنده از عشق و صفا و صمیمیت فراهم مى‏گردد. ج) تأخیر در ازدواج از واقعیت‏هاى تلخى است که در قرن اخیر درسطح جهانى از جمله کشور ما شیوع بسیارى یافته است. البته احساس نگرانى از این مسأله در جامعه ما بیش از دیگر جوامع است. زیرا دغدغه دینى و میل به پاک زیستن و دامن به مفاسد نیالودن و درکنار آن شدت و قوت گرایش‏هاى جنسى در جوانان فشار شدیدى را برآنان وارد مى‏سازد. ولى آیا این مسأله به منزله آن است که در کشورهاى دیگر فلسفه آفرینش زن و مرد رعایت شده و در جامعه ما نمى‏شود؟ اگر منظور اصل مسأله تأخیر در ازدواج است آمارهاى جهانى نشان مى‏دهد که در بسیارى از جوامع تأخیر سنى ازدواج بیش از جامعه ماست و اگر مقصود آن است که آنان با فساد و بى‏بند وبارى به هر طریقى که شده نیاز جنسى خود را تأمین مى‏کنند این جز دور شدن از فلسفه خلقت زن و مرد و گرفتار آمدن در انواع تیره‏بختى‏ها چیز دیگرى نیست. د) علت تأخیر ازدواج در ایران و دیگر جوامع بشرى چیست؟ شرایط نوین زندگى بشر و تحولاتى که در پى تمدن جدید رخ داده اساسى‏ترین عامل تأخیر ازدواج مى‏باشد. این مسأله نیاز به تحقیقات تاریخى جامعه شناختى گسترده‏اى دارد. لیکن به طور خلاصه و اجمال یادآور مى‏شویم که در گذشته معمولا از سنین پایین جوانان و نوجوانان جذب بازار کار و فعالیت در جامعه مى‏شدند. این برنامه نتایج چندى را به دنبال داشت. از جمله: ۱- شخص از آغاز نوجوانى کسب درآمد و ثروت مى‏نمود و از حالت مصرف کنندگى خارج مى‏شد علاوه بر آنکه هزینه سنگین تحصیل نیز براو یا خانواده و دولت تحمیل نمى‏شد. ۲- فرد داراى پایگاه اجتماعى ثابت و مشخص بود. یعنى وقتى کسبى را پیشه خود مى‏ساخت و پس از مدتى در آن ورزیدگى مى‏یافت دیگر برایش مشخص بود که زندگى او و آینده‏اش همین است و چندان دغدغه اینکه فردا و فرداها چه خواهد شد و چه تغییرات اساسى در زندگى و کار او رخ خواهد داد آزارش نمى‏داد. ۳- شخص با کار و فعالیت اجتماعى از تجارب خاص زندگى بهره‏مند مى‏شد تدریجا مشکلات را پشت سر مى‏نهاد و پختگى مناسب براى تشکیل خانواده پیدا مى‏کرد. عوامل فوق باعث مى‏گردید که شخص به سهولت و بدون دردسر ازدواج کند. زیرا: * کمبود هزینه‏هاى زندگى و سهولت شرایط ازدواج * دارا بودن درآمد لازم عدم ابهام نسبت به وضعیت آینده * ورزیدگى تجربه و آبدیده شدن در برخورد با مشکلات و پشت سر نهادن تدریجى آنها دیگر هیچ حالت منتظره‏اى براى فرد باقى نمى‏گذاشت. اما شرایط عصر نو: درجهان نو شرایط زندگى تغییرات شگرفى نموده و عمده‏ترین تأثیرات شکننده خود را برجوانان تحمیل کرده است. در دنیاى کنونى تقریبا همه نوجوانان به استثناى افراد بسیار قلیلى به تحصیل اشتغال داشته و آن چنان آینده مبهم و نامعینى دارند که گویى فکر آن را هم در سر نمى‏پرورانند و تمام هم آنها گذران موفق این دوران است و بس. با پایان یافتن دوران دانش‏آموزى – که به طور متوسط در سنین ۱۷ – ۲۰ سالگى انجام مى‏پذیرد – شخص یا در اندیشه راه‏یابى به دانشگاه است و یا باید به خدمت سربازى برود. بنابراین چند سالى دیگر جهت تشکیل خانواده مشکل دارد و اگر به دانشگاه راه یافت تازه دغدغه‏هاى دیگر آغاز مى‏شود که آیا موفق به ارتقاى مراتب تحصیلى خواهد شد؟ پس از فراغت از تحصیل چند سال به خدمت نظام وظیفه باید گذراند. تازه پس از همه اینها آیا کار مناسب در جامعه خواهد یافت؟ تا کى باید در پى کاریابى باشد و … اینها همه ره‏آوردهاى طبیعى عصر ماشین و تکنولوژى است و براى دولت جمهورى اسلامى نیز یکى از مشکلات بسیار اساسى مى‏باشد. زیرا درکشور ما تعداد انبوهى از جوانان به تحصیلات دانشگاهى اشتغال دارند و حل مشکل ازدواج آنان در سطح کلان آن هم با توجه به مشکلات مالى فقدان پایگاه اجتماعى مشخص و تغییر جایگاه اجتماعى و باعنایت به آسیب‏شناسى‏هاى اجتماعى مسأله کارى است سخت دشوار. اینک بر شما عزیزان است که به جاى متهم ساختن نظام دقیقا چشم بر واقعیت‏هاى موجود گشایید و بدون پیروى از احساسات تند و هیجانى به اندیشه و تعمق در مسأله پرداخته وبا ارائه راه کارهاى مفید و سازنده در حل این معضل بزرگ همیارى و هفکرى نمایید.