حامد بهداد و مرحوم پوپک گلدره؛ ۱۲ سال پیش(عکس)

حامد بهداد با بازی در فیلم «آخر بازی» به سینما معرفی شد. او در این فیلم با زنده یاد پوپک گلدره همبازی بود.

 آپلود سنتر