سوپرمارکت آنلاین

از غرق شدن در مصرف تا قناعت به قدر کفایت!

امام علی درباره قناعت به حد کفایت چه می گوید

هر کس به مقدار کفایت، قناعت کند، آسایش می‏ یابد و برای خویش زمینه گشایش فراهم می ‏کند.

✍️ امام علی علیه السلام