حد و گناه لواط را بیان کنید.
جواب :  


  لواط از گناهان بزرگ است. شخصى که مرتکب این عمل شنیع مى‏شود از نظر خدا و رسول او و ملائکه مورد لعنت واقع مى‏شود و اگر در حال بلوغ و یا اختیار اراده و عقل مرتکب این عمل شده باشد و بدون توبه واقعى مرده باشد عذاب او شدید خواهد بود. پیامبر اکرم(ص) مى‏فرماید: «وقتى که لواط کننده در قبر نهاده شد بیشتر از سه روز باقى نمى‏ماند و خداوند او را میان قوم هلاک شده لوط پرتاب مى‏کند و روز قیامت هم با آن قوم ستمکار محشور مى‏شود»، (میزان‏الحکمه ج‏۱۱ ص ۵۳۶۹). حال اگر هر دو یا یکى بالغ بوده و عمل هر دو در نزد حاکم شرع یا با اقرار و یا شهادت شهود ثابت شود باید حد شرعى بر او جارى شود و حد آن به یکى از چند صورت است: الف) کشتن با شمشیر و امثال آن ب ) سوزاندن ج ) دست و پاى او را بسته و از کوه پرتاب کنند د ) سنگسار کردن ه ) خراب کردن دیوار بر روى او. البته هر کدام را حاکم صلاح بداند اجرا مى‏کند و این در صورتى است که دخول محقق شده باشد. اما اگر دخول نکرده باشد حد آن صد ضربه شلاق است. حال اگر قبل از شهادتِ شهود توبه نماید حد ساقط مى‏شود؛ ولى اگر لواط کننده و مفعول یا یکى از آنها بالغ نبوده‏اند حد بر نابالغ جارى نمى‏شود؛ بلکه اگر نزد حاکم ثابت شود تأدیب مى‏شوند و چون بالغ نبوده‏اند گناهى در نامه عمل آنها نوشته نمى‏شود، (تحریرالوسیله، ج ۴ ص ۱۹۸ و ۱۹۹).