حذف ایران از جام جهانی فوتبال

سایت CNN دست به اقدامی شیطنت آمیز و اهریمنی زده. این سایت نظر سنجی ای به راه انداخته و در آن از موافقت یا مخالفت بازدیدکنندگان درباره ی حذف ایران از جام جهانی ۲۰۰۶ به دلیل مسایل هسته پرسیده است.از همه خواهش میکنم با شرکت در این نظرسنجی و دادن رای “NO” این سایت و شبکه را در این اقدام به زانو در بیاورند. 

پس از ورود به لینک در وسطهای صفحه به دنبال بخش “Quickvote” بگردید و رای دهید.


آدرس :
http://edition.cnn.com/2006/WORLD/m…13/iran.nuclear