حذف کنکور قطعی است

محمدحسین سرورالدین در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: حذف کنکور قانون مصوب است و در انجام آن هیچ شک و شبهه ای نیست.

وی با اعلام اینکه در این قانون زمان حذف کنکور سال ۹۱ پیش بینی شده است گفت: بر اساس این قانون کارگروهی تخصصی در حال بررسی نحوه اجرا و چگونگی پذیرش بعدی است.

وی آزمون ورودی کنکور را در شرایط فعلی برای داوطلبان دلهره انگیز و غیر عادلانه خواند و گفت: با اجرای قانون جدید داوطلب با دروس متفاوت در مراحل مختلف ارزیابی می شود و حتی کسانی که در درسی نمره لازم را کسب نکنند می توانند با شرکت مجدد در امتحان دبیرستان جبران کنند.

سرورالدین اضافه کرد حذف کنکور فعلا بر اساس محاسبه ۱۵ درصد امتیاز داوطلب در دروس دبیرستانی اعمال و هر سال طبق تصمیم کارگروه تخصصی درصد آن اضافه می شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: امتیازات دانش آموزان در طول تحصیل جایگزین حذف آزمون ورودی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به صورت کنونی است.