حرکت عجیب پیرمرد ۸۲ ساله برای کشتن زن جوان + تصاویر

سالمندی منتظر شد تا ایستگاه قطار شلوغ شود و بعد خانم غریبه‌ای را بدون هیچ دلیل سعی کرد روی ریل‌‌های قطار بیاندازد.

حرکت عجیب پیرمرد 82 ساله برای کشتن زن جوان

حرکت عجیب پیرمرد ۸۲ ساله

«یوشی‌یوکی شینوهارا» ۸۲ ساله ژاپنی حدود ۴۵ دقیقه روی سکوی قطار منتظر ایستاد تا به اندازه کافی شلوغ شود.

پیرمرد سپس منتظر شدتا قطار نزدیک شود و بعد ناگهان کفش‌هایش را پرت کرد و به طرف یک خانم حمله کرد تا او را  به پایین سکو بی‌اندازد.

حرکت عجیب پیرمرد 82 ساله برای کشتن زن جوان

حرکت عجیب پیرمرد ۸۲ ساله

به گزارش خبرینه و به نقل از دیلی‌میل، خانم «شیتال کرای» ۳۲ ساله با فاصله زیادی از خط زرد ایستاده بود که ناگهان مرد غریبه‌ای کفش‌هایش را پرت کرد و او را به سمت پایین سکو هل داد. اما خوشبختانه سر او به دیواره قطار سمتی که لوکوموتیوران می‌‌نشیند برخورد کرد و به عقب برگشت.

در این لحظه بقیه مسافران برای کمک به او به سمتش دویدند. خوشبختانه او خراش جزئی‌ای برداشت.

حرکت عجیب پیرمرد 82 ساله برای کشتن زن جوان

حرکت پیرمرد ۸۲ ساله برای کشتن زن

«شینوهارا» برای گرفتن اطلاعات بیش‌تر در زندان به سر می‌‌برد و در حال بازجویی هم هست تا اینکه دادگاه تشکیل شود.

باشگاه خبرنگاران