حسن پور: برای سیزم بهترین سرمایه گذاری را می‌ کنیم

تربیت بدنی ارتش سال آینده در تهران میزبان مسابقات سیزم خواهد بود.

حسن پور: برای سیزم بهترین سرمایه گذاری را می‌ کنیممرتضی حسن پور مدیر تربیت بدنی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با مُخبر ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: نیروی زمینی ارتش، نیرویی انسان محور است و به دلیل اهمیت آمادگی جسمانی در نیروهای نظامی و نیروی زمینی ارتش تأکید بسیاری بر موضوع تربیت بدنی دارد.

حسن پور افزود: محور اصلی تربیت بدنی در نیروی زمینی ارتش، ایجاد آمادگی فیزیکی و عملی در میان نیروهای تحت پوشش خود است چرا که آمادگی فیزیکی، آمادگی رزمی را به دنبال دارد.

مدیر تربیت بدنی نیروی زمینی ارتش ادامه داد: ضمن اینکه موضوع آموزش در تربیت بدنی نیز مورد توجه قرار دارد چرا که ارتقای سطح علمی مربیان و کارکنان ضمن ایجاد خودکفایی، حفظ و رشد سلامت اعضای جامعه را به دنبال دارد.

حسن پور با اشاره به اهمیت ورزش قهرمانی در نیروی زمینی ارتش بیان نمود: مسابقات قهرمانی نیروهای زمینی ارتش، هرساله در ۲۴ رشته ورزشی در یگان ‌های مختلف برگزار می‌ شود.

مدیر تربیت بدنی نیروی زمینی ارتش افزود: در این راستا مهیا ساختن تجهیزات ، زیرساخت ‌ها و اماکن ورزشی از اولویت ‌های مجموعه ارتش به شمار می‌ رود.

حسن پور با اشاره به مسابقات سیزم بیان کرد: این رقابت ‌ها عرصه مهمی برای نشان دادن توانمندی ‌های نیروهای مسلح به شمار می‌ رود که کسب میزبانی مسابقات سال آینده سیزم در ایران را در برنامه داریم.