حضرت مسیح کوکا کولا می نوشد


توهین جدید به پیامبر خدا؛


حضرت مسیح کوکا کولا می نوشد


سرویس اجتماعی- شرکت نوشابه سازی “کوکاکولا” دادخواستی را علیه تولید کنندگان یک فیلم ایتالیایی تقدیم دادگاه کرد.


به گزارش پایگاه خبری تقریب به نقل از ” المصریون”، این فیلم بر اساس یک سناریوی دینی ساخته شده و در آن خلاصه ای از تاریخ اسرائیل نشان داده می شود. در صحنه ای از فیلم ، حضرت مسیح را می بینیم که در حال نوشیدن “کوکاکولا” وسط یک بیابان خشک است.

عنوان این فیلم ” هفت کیلومتر تا قدس” است و شامل صحنه هایی از زندگی عادی و روزمره مردم است.در قسمت هایی از این فیلم یک ویزیتور با اتومبیل جیپ خود که حضرت مسیح نیز در آن نشسته است، در وسط یک بیابان خشک می ایستد. آن فرد به مسیح یک بطری نوشابه با آرم کوکاکولا می دهد و مسیح پس از سرکشیدن آن می گوید: “خدای من! عجب نوشابه ای! “

درچند روز گذشته، قسمت هایی از این فیلم بر روی سایت های ایتالیایی و اسرائیلی قرار گرفته است که این امرخشم شدید مردم رابرانگیخته است .

در همین حال، شرکت کوکا کولا خواستار حذف قسمت نوشیدن نوشابه از فیلم شده است، زیرا بر روی نوشابه ای که در فیلم نشان داده شده، اسم این شرکت دیده می شود.