حضور گربه در مجلس شورای اسلامی!

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین،امروز یک گربه در اتاق خبرنگاران مستقر در راهروهای مجلس پیدا شد که پس از باز شدن در اتاق خبرنگاران این گربه بسرعت از اتاق خارج شده و راهروهای مجلس را پیمود.


این گربه سپس به انتهای راهروهای مجلس رفت و پس از رفتن به قسمت اینترنت نمایندگان در گوشه‌ای از راهروهای مجلس مخفی شد.


حضور این گربه در مجلس که تاکنون بیسابقه بوده برای دقایقی سوژه ای برای تصویربرداران جهت تصویربرداری از این گربه شده بود. همچنین کارمندان مجلس که در راهروهای حضور داشتند از حضور این گربه در راهروهای مجلس متعجب شدند و در صدد پیدا کردن گربه بر آمدند.


چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۸