حکم افتخارى دان ۹ تکواندو براى احمدى نژاد

انستیتو تکواندو کره جنوبی، حکم افتخارى دان ۹ تکواندو را به دکتر «محمود احمدى نژاد» رئیس جمهورى اسلامى ایران اهدا کرد.به گزارش سفارت ایران در کره جنوبى ، این حکم روز جمعه به نیابت از رئیس جمهوری، به «محمد على آبادی» معاون رئیس جمهورى و رئیس سازمان تربیت بدنى که در سئول به سر مى برد، داده شد.تاکنون حکم افتخارى دان ۹ این انستیتو به شمارى از رئیسان جمهورى و رهبران بلندپایه کشورها داده شده است.