حلقه شیطانى دریک خانه فساد از هم گسست
– اکیپ هاى اطلاعات و عملیات پلیس مشهد یک خانه فساد را در مشهد شناسایى و منهدم کردند.


به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانى پلیس ،‌ اکیپ هاى اطلاعاتى فرماندهى انتظامى ثامن خراسان رضوى با کسب گزارش هاى مردمى ، پس از هماهنگى با مقام قضایى تحقیقات گسترده خود را درخصوص خانه فسادى آغاز کردند .در نتیجه این تحقیقات مشخص شد ۲ نفر با دردست داشتن تعدادى عکس درمناطق پر رفت و آمد به اغفال جوانان و رهگذران عبورى پرداخته و آنها را به ساختمانى منتقل مى کردند.پلیس پس از چندین ساعت کنترل نامحسوس محل موردنظر ، بامداد روزهفدهم مهرماه ساختمان مذکور را موردبازرسى قرار داد که درنتیجه ۲ مرد و ۲ زن شناسایى و دستگیر شدند.متهمان دربازجویى هاى پلیسى با توجه به ادله و شواهد موجود به تشکیل خانه فساد اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى به مراجع قضایى معرفى شدند.