حل راز انگشت ششم فیل ها!!

حل راز انگشت ششم فیل ها!!

به گزارش دردونه گروهی از دانشمندان انگلیسی در بررسیهای خود نشان دادند که اجداد فیلهای امروزی در حدود ۴۰ میلیون سال قبل تکامل انگشت ششم را آغاز کردند.
به گزارش مهر، گروهی از محققان کالج سلطنتی دامپزشکی لندن در بررسیهای خود نشان دادند که در حدود ۴۰ میلیون سال قبل اجداد فیلها شروع به تغییر عادات زندگی خود کردند، از آب به خشکی آمدند و مبارزه سختی را برای حرکت دادن بدن سنگین خود بر روی زمین آغاز کردند.

به این ترتیب، در مسیر تکامل آناتومی این جانوران، یک انگشت ششم به پاهای آنها افزوده شد تا بتوانند وزن بدن خود را بهتر تحمل کنند.در بسیاری از حیوانات، استخوان کنجدی (واقع در تاندونهای ماهیچه های اندامهای جلویی و عقبی با عملکرد تقویت اندام) به یک استخوان شبیه به انگشت تغییر شکل داده است.

بارزترین نمونه این مورد در انگشت شست جعلی خرس پاندا دیده می شود. اما موارد دیگری در قورباغه، موش کور و فیل نیز وجود دارد.

اولین بار در سال ۱۷۱۳ دانشمندی به نام “بلر” درباره انگشت ششم این پستانداران توضیح داد. از آنزمان تحقیقات وسیعی بر روی این استخوانهای عجیب که با عنوان “پیش شست دست” و “پیش شست پا” شناخته می شوند انجام شد، تا اینکه دانشمندان پس از قرنها بررسی به این نتیجه رسیدند که این انگشت در واقع یک زائده غضروفی است.

براساس گزارش ساینس، اکنون دانشمندان انگلیسی با استفاده از مدرنترین ابزارهای فناوری (تجزیه بافت شناسی، پرتونگاری مقطعی رایانه ای پرتوهای ایکس و میکروسکوپ الکترونیکی) نشان دادند که این “پیش- انگشت ها” از جنس غضروف نیستند بلکه در یک فرایند استخوان سازی، یک سری استخوانهای اسفنجی انعطاف پذیر و همزمان مقاوم ساخته شدند.

این محققان با حل معمای بافت شناختی این انگشت به بررسی عملکرد آن پرداختند، اما در این بررسیها که با پرتوهای ایکس و مافوق صوت انجام شد وجود یک لایه چربی و یک لایه قطور اپیدرمی این تحقیقات را دچار محدودیتهایی کرد.