حمایت ایتالیا از برنامه هسته ای ایران و انتقاد از سیاست خارجی آمریکا

وزیر امور خارجه ایتالیا خواهان شرکت این کشور در مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش سرویس سیاسی آریا، وزیر امور خارجه ایتالیا بار دیگر بر ضرورت حضور این کشور در مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی اسلامی تاکید کرد.


ماسیمو دالما در مصاحبه با روزنامه کوریره دلاسرا گفت: نباید ایران را منزوی ساخت زیرا چنین سیاستی سبب افرایش افراطی گری می شود.


وی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه را به باد انتقاد گرفت و گفت: مردمسالاری روند پیچیده ای است که نمی تواند در اختیار محافظه کاران بماند.