حمله بیمار به کارکنان بیمارستان

بیمار پرخاشگر کارکنان بیمارستانی در مینیاپولیس آمریکا را با میله‌ای که از تخت بیمارستان کنده بود، مورد ضرب و شتم قرار داد. ساعاتی بعد پس از اینکه ماموران پلیس او را چند بلوک دورتر از بیمارستان پیدا کردند، دچار ایست تنفسی شده و فوت کرده بود. علت مرگ وی هنوز مشخص نشده است.

منبع: لایو لیک