حمید استیلی نوشت و امضا کرد که داربی را می‌برد(عکس)