حیوانی که توت فرنگی برایش مهم تر ازجانش است!!

حیوانی که توت فرنگی برایش مهم تر ازجانش است!!

خوردن توت فرنگی برای لاکپشت یکی از لذت بخش ترین لذت های زندگیش است…
لاک‌پشت‌ها خزندگانی هستند از راستهٔ سنگ‌پشت‌سانان (Testudines)، که از ۳۰۰ گونهٔ موجود آنها، برخی از آن‌ها شدیداً در معرض انقراض قرار دارند.
لاک‌پشت‌ها جزو جانوران خون‌سرد هستند.از گونه‌های معروف آن می‌شود به لاک‌پشت زینی، لاک‌پشت چرمی و لاک‌پشت‌های سه‌چنگالی اشاره کرد.

در همه این گونه ها علاقه به توت فرنگی به حدی است که گاه شریک زندگی خود را که به سختی برای تولید نسل پیدا کرده اند فراموش می کنند…