«خانه سرنگها خالی شد»

ساعت ۱۲ ظهر امروز، ماموران مبارزه با مواد مخدر وارد منطقه پامنار شدند. کوچه‌های باریک و طولانی که پر از کارگاه‌های تراشکاری و کارگران آویخته از پنجره‌ها بود را پیموده و به منطقه‌ای تخریب شده رسیدیم که در انتهایش مخروبه‌ای بود با حضور ده‌ها پلیس و تعدادی مرد دستگیر شده.


دیوارهای سیاه این مخروبه و سرنگها و آدمهای بی‌حال و خمار از وجود یکی از دخمه‌های معتادان تزریقی حکایت داشت.


به گزارش خبرنگار «حوادث» ایسنا حاضر در محل، در میان این افراد، مرد جوانی بود که در انتهای صف دستگیرشدگان قرار داشت و با داد و فریاد می‌گفت که معتاد نیست، اما پلیس اعلام کرد که او به همراه خود مواد داشته و در یکی از کوچه‌های عودلاجان شناسایی شده است.

بسیاری از دستگیرشدگان بدون هیچ مقاومتی اوضاع را نظاره‌گر بودند.


سه تن از دستگیرشدگان دخمه اعلام کردند که کارت درمان دارند، اما ماموران با آرام کردن آنها گفتند: «با احراز هویت فرد با کارت درمان، افراد دارای کارت در قرنطینه آزاد می‌شوند».


مردم در اطراف دخمه جمع شده بودند. حاج آقا حجتی، یکی از معتمدین محل به خبرنگاران می‌گوید: در حالی که به مردم اجازه ساخت و ساز نمی‌دهند، مالکان مجبور به فروش زمینهایشان به مسکن عودلاجان تحت پوشش شهرداری هستند، همه چیز با یک امضاء برای مالک به اتمام می‌رسد، نه می‌پرسند مالیات را د‌اده‌ای و نه هیچ‌چیز دیگر. فقط باید امضاء کنی و پول بگیری …


کوچه انصاری، زمینی مسطح است که حدودش را با میله‌ها مشخص کرده‌اند، مردم از دست دزدی‌های معتادان عاصی‌اند و از اجرای طرح ابزار رضایت می‌کنند.


در همین حال سرهنگ کشفی، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دستگیری ۲۵ معتاد تزریقی حاضر در دخمه عودلاجان خبر داده و اعلام کرد: این افراد به قرنطینه انتقال پیدا کرده و پس از انجام آزمایش، وضعیتشان ارزیابی می‌شود.


وی در پاسخ به این پرسش که تعدادی از این افراد، کارت درمان دارند، اما باز هم دستگیر شده‌اند، گفت: باید هویت افراد نسبت به کارتی که به همراه دارند، احراز شود و پس از آن در صورت همسانی مشخصات، آزاد شوند.


خبرنگار ایسنا حاضر در عملیات جمع‌آوری معتادان پرخطر گزارش می‌دهد: «به همراه اکیپ پلیس وارد کوچه‌های تنگ شدیم. کوچه سنگی پر از خانه‌های معروف به مجردی است. حیاط‌هایی با ۵ اتاق تاریک و گاهی زیرزمین‌های فرش شده…»


سه تن دستگیر شدند، یکی از آنها حتی نمی‌توانست روی پا بایستد. چند تن از افراد حاضر در محل به دور از چشم ماموران به خبرنگاران می‌گویند: «ما ترک کرده‌ایم، اما چه کار برایمان می‌کنند که دوباره گرفتار نشویم».


راه‌آهن، پامنار، عودلاجان و دستگیری ۳۲۵ تن تا ظهر اولین روز اجرای طرح جمع‌آوری معتادان تزریقی و پرخطر حاصل کار پلیس مبارزه با مواد مخدر است.


دست مریزاد…